Książka Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2020

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015

10 opinii
199.5 zł 157.29 zł

Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:,- opodatkowania podatkiem VAT,,- opodatkowania podatkiem CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. , Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa Polska Klasyf

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Nomenklatura scalona CN

,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rok wydania: 2017 Isbn 9788378043713


Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:
- opodatkowania podatkiem VAT,
- opodatkowania podatkiem CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

Uwaga! Od 1 stycznia 2017 r. nową PKWiU 2015 stosuje się w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Do celów:
- opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
- opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej nową klasyfikację PKWiU 2015 stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r., do tego czasu w tym zakresie obowiązuje PKWiU 2008.

W Dz.U. z 2017 r. poz. 2453 opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie PKWiU, obowiązującą od dnia 30 grudnia 2017 r. – zmiany te zostały uwzględnione we wkładce aktualizacyjnej oraz w suplemencie elektronicznym do książki. W publikacji:
- Rozporządzenie wprowadzające PKWiU
- Zasady metodyczne PKWiU
- Schemat klasyfikacji
- Klucze powiązań PKWiU 2008 – PKWiU 2015
- Klucze powiązań PKWiU 2015 – PKWiU 2008
- Najważniejsze zmiany w PKWiU 2015 w porównaniu do PKWiU 2008: zmiany nazw grupowań, zmiany zakresów niektórych grupowań poprzez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania, scalenia dwóch lub kilku grupowań w jedno, uporządkowanie symboliki grupowań (zmiana symboliki grupowań przy zachowaniu ich tytułów i zakresów).

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, z pełnym tekstem klasyfikacji PKWiU 2015 z powiązaniami z PKWiU 2008, który umożliwi szybkie i elastyczne wyszukiwanie oraz eksport danych i dowolne wydruki (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).