Książka Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

14 opinii
59 zł 46.53 zł

Podręcznik zawiera całościowe omówienie problematyki prawa handlowego, tj.:, zagadnienia ogólne,, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji,, zagadnienie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców,, umowy handlowe i jednostronnie handlowe (konsumenckie), w tym umowy nienazwane,, prawo papierów wartościowych,, rozstrzyganie sporów gospo

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Paweł Dąbek

, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Jan Lic, Jolanta Loranc Borkowska, Monika Szaraniec, Ryszard Szostak, Podręcznik prawo,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381605281


Podręcznik zawiera całościowe omówienie problematyki prawa handlowego, tj.:
zagadnienia ogólne,
formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji,
zagadnienie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców,
umowy handlowe i jednostronnie handlowe (konsumenckie), w tym umowy nienazwane,
prawo papierów wartościowych,
rozstrzyganie sporów gospodarczych oraz
problematykę prawa własności intelektualnej.

W trzecim wydaniu Autorzy omówili zmiany w regulacjach dotyczących poszczególnych przedsiębiorców, ich reprezentacji (prokura), umów handlowych, w tym przede wszystkim o pośrednictwie ubezpieczeniowym i umów „konsumenckich” (jednostronnie handlowych), a także sposobu rozstrzygania spraw gospodarczych, które wynikają m.in. z wejścia w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców.
Publikacja ułatwi przygotowanie się do egzaminu z prawa handlowego (gospodarczego prywatnego), poznanie zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskaże możliwości wykorzystania poszczególnych umów handlowych do określonych celów gospodarczych.

For took: 6.730ms