Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters

Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters

4 opinii
349 zł 296.99 zł

Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości., Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną kodeksu. ,Tom drugi zawiera skomentowane przepisy artykułów 117-277. <

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Duże Komentarze

, Zoll Andrzej, Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Włodzimierz Wróbel,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2016 Isbn 9788326499494


Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości.
Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną kodeksu.
Tom drugi zawiera skomentowane przepisy artykułów 117-277.

Tom trzeci oprócz dalszego ciągu komentarza części szczególnej, zawiera gruntownie skomentowaną część wojskową kodeksu karnego (art. 317-363). Przepisy części szczególnej kodeksu karnego stanowią podstawowy przedmiot wykładni w praktyce stosowania prawa. Wielość proponowanych w piśmiennictwie karnistycznym interpretacji oraz niejednorodność orzecznictwa sprawiają, że niniejsza próba uporządkowania koncepcji interpretacyjnych - połączona z propozycją ujednolicenia prezentowanych w piśmiennictwie i orzecznictwie stanowisk - może być pomocą i wskazówką w praktyce ich stosowania.

Komentarz do kodeksu karnego zawiera także propozycje rozwiązania tych problemów, które ujawniły się w okresie obowiązywania kodeksu karnego od 1997 r.

Stan prawny: 13 lutego 2016 rok