Książka 500, po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

12 opinii
99 zł 81.39 zł

Książka ,500, po nowelizacji, jest dla pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej lub urzędów obsługujących realizację świadczeń wychowawczych. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studiom przypadków i orzecznictwa, będzie ona wsparciem w skuteczniejszym przyznawaniu ,świadczeń wychowawczych,, realizowaniu wypłat 500, i reagowaniu na zmiany sytuacji świadczeniobiorców, wpływające na prawo do ś

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuk

Autor: Michał Bochenek

, Biblioteka pomocy społecznej,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381609784


Książka 500+ po nowelizacji jest dla pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej lub urzędów obsługujących realizację świadczeń wychowawczych. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studiom przypadków i orzecznictwa, będzie ona wsparciem w skuteczniejszym przyznawaniu świadczeń wychowawczych, realizowaniu wypłat 500+ i reagowaniu na zmiany sytuacji świadczeniobiorców, wpływające na prawo do świadczenia wychowawczego.
Książka stanowi odpowiedź na fundamentalną zmianę w programie Rodzina 500 plus, czyli nowelizację przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu kryterium dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu Rodzina 500 plus na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia). Znowelizowana ustawa wprowadza także trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, co będzie skutkowało jego przyznaniem z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Wskazane wyżej elementy nowelizacji wymagają diametralnie innego procedowania wniosków o świadczenia wychowawcze na nadchodzący okres świadczeniowy.