Książka Last minute Postępowanie administracyjne 2019

Last minute Postępowanie administracyjne 2019

7 opinii

Autor: Bronny Piotr

,

Wydawnictwo: Od.Nowa

Rok wydania: 2019 Isbn 9788366026780


Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji obowiązującej od dnia 11 lutego 2017 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 183). Umożliwia szybie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje:
przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;
z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;
z licznymi przykładami pism, decyzji i postanowień, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie

informacji;
z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu.