Książka Prawo pracy Florek

Prawo pracy Florek

6 opinii

Autor: Florek Ludwik

,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788325585754


W podręczniku prawniczym z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:
- przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,
- powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,
- praw i obowiązków pracowników,
- odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy,
- zbiorowego prawa pracy,
- pracowniczego ubezpieczenia społecznego.

Osiemnaste wydanie książki Prawo pracy przedstawia nowy stan prawny w zakresie warunkowego dopuszczenia pracownika do pracy, delegowania pracowników do innego państwa w ramach świadczenia usług, zakresu prac wzbroni och kobietom w ciąży i w czasie karmienia dziecka, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego.