Książka Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD wzory 150 umów występujących w obrocie gospodarczym

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD wzory 150 umów występujących w obrocie gospodarczym

13 opinii
179 zł 160.59 zł

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów (ponad 150) najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Opracowanie obejmuje umowy nazwane z Kodeksu cywilnego, innych ustaw oraz ukształtowane przez praktykę umowy nienazwane. W kolejnym 5. wydaniu książki Umowy w sprawach gospodarczych zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny or

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Okła Anuszewska Marzena

, Wzory Pism Becka, Egzamin prawniczy Prawo gospodarcze,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381588737


Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów (ponad 150) najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Opracowanie obejmuje umowy nazwane z Kodeksu cywilnego, innych ustaw oraz ukształtowane przez praktykę umowy nienazwane. W kolejnym 5. wydaniu książki Umowy w sprawach gospodarczych zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz zmiany legislacyjne, które miały miejsce od poprzedniego wydania, a także m.in.:
projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk sejmowy Nr 1912), który dotyczy wprowadzenia regulacji, która powoduje, że w przypadku wymiany towaru na wolny od wad z tytułu rękojmi, termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi będzie biegł od początku z dniem wydania towaru wolnego od wad;
projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk sejmowy Nr 1198), który dotyczy zgodnie z intencją wnioskodawców - przyśpieszenia rozstrzygania sporów sądowych między konsumentami a instytucjami finansowymi poprzez rozszerzenie otwartego katalogu niedozwolonych postanowień umownych o klauzule „określające w walucie obcej kredyt lub pożyczkę, które zostały wypłacone w walucie polskiej" i „indeksujące lub waloryzujące kursem waluty obcej kredyt lub pożyczkę określoną i wypłaconą w walucie polskiej".
Książka Umowy w sprawach gospodarczych podzielona została na IV części:
Część I – część ogólna (zawiera wzory różnych pełnomocnictw procesowych oraz prokury, a także ich odwołania);
Część II – umowy nazwane, w tym m.in.:
umowy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. umowa użytkowania wieczystego, zastawu na prawie),
umowy z zakresu prawa zobowiązań (m.in. umowa przelewu wierzytelności, o przejęciu długu, sprzedaży, dostawy, najmu lokalu mieszkalnego, dzierżawy, poręczenia);
Część III – umowy z zakresu prawa bankowego (m.in. umowa kredytu, umowa rachunku powierniczego, umowa depozytu, umowa przewłaszczenia);
Część IV – umowy mieszane:
w zakresie usług finansowych (m.in. umowa faktoringu, umowa forfaitingu),
dotyczące własności intelektualnej (m.in. umowa know-how, umowa licencji patentowej, umowa sublicencyjna),
dotyczące praw autorskich (m.in. umowa o rozpowszechnianie filmu, umowa wydawnicza dotycząca dzieła zbiorowego, umowa o wykonanie prac projektowych i przeniesienie prac autorskich),
o świadczenie usług doradczych (m.in. umowa o świadczenie pomocy prawnej, umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego),
o świadczenie usług zarządczych (m.in. umowa menedżerska, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym),
o współpracy (m.in. umowa sponsoringu, umowa konsorcjum, umowa o świadczenie usług reklamowych, umowa o wykonywanie napraw gwarancyjnych, list intencyjny).