Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2019

Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2019

8 opinii

Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

, Joanna Frąckowiak,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rok wydania: 2017 Isbn 9788378043386


Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.U. poz. 1121) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. oraz rozporządzeniem MF z dnia 15 września 2016 r. (Dz.U. poz. 1504).
W książce Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2017:
- ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacjami z dnia 25 lipca 2016 oraz z dnia 15 września 2016 r. – nowy rozdział 75658, nowy paragraf 023, zmiany w działach: 852-854, nowy dział 855 Rodzina,
- szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów
- komentarze odnoszące się do źródeł dochodów i wydatków publicznych, przychodów i rozchodów
- przykłady najczęściej planowanych oraz budzących wątpliwości paragrafów dochodów i wydatków wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia.

W książce wyd. ODDK wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań.

Suplement elektroniczny w formacie PDF ułatwia odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji (plik można pobrać poprzez Internet – szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).

For took: 8.703ms