Książka Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne Kmiecik

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne Kmiecik

14 opinii
59 zł 49.49 zł

Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Całość uzupełnia omówienie najważniejszych zagadnień ogólnych, wprowadzających czytelnika w zasadniczą problematykę opracowan

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Zbigniew Kmiecik

, Podręcznik prawo,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381604208


Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Całość uzupełnia omówienie najważniejszych zagadnień ogólnych, wprowadzających czytelnika w zasadniczą problematykę opracowania. Piąte wydanie zostało zaktualizowane o nowe regulacje prawne, m.in. w zakresie zagadnień dotyczących:
mediacji,
milczącego załatwienia sprawy,
postępowania uproszczonego,
sprzeciwu od decyzji w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Podręcznik ma skondensowaną formę i przejrzysty układ, a zrozumienie i przyswojenie omawianych zagadnień ułatwią liczne wyliczenia, przykłady, a także porównania pokrewnych lub podobnych kwestii i pojęć. Dodatkowo szczegółowo zostały omówione problemy niejasne w świetle przepisów prawa oraz budzące kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie sądowym.