Książka Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

13 opinii
128 zł 112.19 zł

To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo – zamiast paraliżować codzienną pracę – pozwoli na uporządkowanie wewnętrznych procedur z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Autorzy w formie pytań i odpowiedzi wyjaśniają najbardziej problematyczne i budzące najwięcej wątpliwości kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, pojawiające się m.in. w

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuk

Autor: Bartosz Marcinkowski

, Michał Kluska, Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc, Biblioteka ABI EXPERT,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Rok wydania: 2019 Isbn 9788366248144


To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo – zamiast paraliżować codzienną pracę – pozwoli na uporządkowanie wewnętrznych procedur z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Autorzy w formie pytań i odpowiedzi wyjaśniają najbardziej problematyczne i budzące najwięcej wątpliwości kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, pojawiające się m.in. w ramach: rekrutacji i zatrudnienia, działań marketingowych, spełniania obowiązku informacyjnego, profilowania, kontroli naruszeń bezpieczeństwa, a także powierzania danych podmiotom trzecim. W publikacji czytelnicy znajdą odpowiedź m.in. na pytania:
Czy pracodawca może pozyskiwać dane o kandydacie z portali społecznościowych?
Kiedy trzeba zrealizować żądanie usunięcia danych?
W jakich sytuacjach dopuszczalne jest przetwarzanie wrażliwych danych osobowych?
Na czym polega odpowiedzialność odszkodowawcza administratora wobec osób,
których dane dotyczą?
Czy profilowanie wymaga jakichkolwiek dodatkowych zgód?
Jak należy rozumieć sformułowanie „wywołuje skutki prawne”?
W jaki sposób administrator może wykazać stosowanie privacy by design
oraz privacy by default?
Jakie elementy musi zawierać rejestr czynności przetwarzania?
Czy w rodo lub w innych przepisach określono sposoby lub standardy szyfrowania
danych?
Jak skutecznie spełnić obowiązek informacyjny?

Główne działy omawiaja:
Rekrutacja - relacja między przepisami kodeksu pracy a rodo – uwagi wstępne
Zatrudnienie - jakie są możliwe podstawy przetwarzania danych pracownika?
Jak postępować z wizytówkami pracowników - czy dane pracownika można przekazać do zewnętrznego działu kadr i płac?
Zatrudnienie niepracownicze (umowy cywilnoprawne) - jak postępować w przypadku rekrutacji w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej z przyszłym współpracownikiem?
Podmioty spoza EOG - jakie państwa obejmuje obecnie strefa wolnego handlu i wspólnego rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Prawa osób - na czym polega prawo do przejrzystej informacji i komunikacji?
Marketing - na jakiej podstawie można przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych?
Procedury - czym są procedury w związku z rodo?
Analiza ryzyka - czym jest analiza ryzyka?
Dane szczególnej kategorii - czym są dane osobowe szczególnych kategorii?
Obowiązki informacyjne - czym właściwie jest tzw. obowiązek informacyjny?
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Privacy by design oraz privacy by default
Rejestr czynności
Wyznaczenie inspektora ochrony danych
Dzieci - jak można przetwarzać dane osobowe dzieci?
Zasady przetwarzania danych - jakie zasady przewiduje rodo?
Współadministrowanie danymi - jaka jest różnica między współadministrowaniem danymi a dwoma administratorami danych?
Grupy kapitałowe - czy rodo odwołuje się do grup kapitałowych?
Dokumentacja - katalog dokumentów, akty prawne, wzory dokumentów, dokument polityki bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym
Transfer danych do państw trzecich
Kontrola - kto kontroluje, plan kontroli, jakie prawa ma kontrolujący, co zawiera protokół z kontroli
Notyfikacja naruszeń bezpieczeństwa - czym jest naruszenie ochrony danych osobowych
Bezpieczeństwo - obowiązki z art. 32 rodo, pseudonimizacja, standardy szyfrowania danych
Kodeksy postępowania i certyfikaty
Umowy powierzenia - co musi zawierać umowa powierzenia, kto może (a kto nie może) być procesorem, czym jest tzw. podpowierzenie
Sankcje - na czym polega odpowiedzialność odszkodowawcza administratora wobec osób, których dane dotyczą? Na czym polega odpowiedzialność karna przewidziana w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych?