Książka Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM

14 opinii
199 zł 164.99 zł

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak:, ,- zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek publicznych i niepublicznych,,- powierzenie i odwołanie funkcji kierowniczych w o

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Lidia Marciniak

, Meritum, Poradnik Wzory pism,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381608589


Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak:

- zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek publicznych i niepublicznych,
- powierzenie i odwołanie funkcji kierowniczych w oświacie,
- wychowanie przedszkolne,
- dotacje dla szkół i placówek,
- kształcenie zawodowe,
- obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i nauki,
- egzaminy i sprawdziany,
- nadzór pedagogiczny,
- kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne,
- pomoc materialna dla uczniów,
- finanse publiczne i kontrola zarządcza,
- system informacji oświatowej,
- ochrona danych osobowych,
- bhp w placówce oświatowej,
- krajoznawstwo i turystyka.

Każda procedura wskazuje odpowiednio: termin wykonania danego zadania, podmioty uczestniczące w jego realizacji oraz podstawę prawną wraz z komentarzem. Praktyczny charakter publikacji podkreślają zawarte w niej zbiory dokumentów stosowane w omawianych procedurach.

Stan prawny: 30 lipca 2019 r. z uwzględnieniem zmian do ustawy – Prawo oświatowe, które weszły w życie 1 września 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Na mocy tych przepisów zostały przygotowane opracowania uwzględniające ten szczególny okres reformy ustroju szkolnego, m.in. procedury dotyczące:

- przekształcania szkół i zespołów z mocy prawa,
- opracowywania, zatwierdzania oraz dokonywania zmian w arkusza organizacyjnym szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
- ruchu kadrowego nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
- rekrutacji do szkół i przedszkoli.

Książka zawiera także wzory uchwał dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Procedury przygotowane zostały w oparciu o opracowania znajdujące się w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, a także organów sprawujących nadzór nad tymi jednostkami.