Książka CIT Podatki i rachunkowość Komentarz 2019

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz 2019

11 opinii
289 zł 231.65 zł

Komentarz do podatku ,CIT Podatki i rachunkowość, to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W komentarzu podatkowym przedstawiono wszystkie najważniejsze regulacje związane ze stosowaniem komentowanej u

Dzisiaj sprzedaliśmy 1 sztuk

Autor: Paweł Małecki

, Małgorzata Mazurkiewicz, Duże Komentarze,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381606714


Komentarz do podatku CIT Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W komentarzu podatkowym przedstawiono wszystkie najważniejsze regulacje związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1.01.2019 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 10.05.2019 r., w tym dotyczących m.in.:
cen transferowych i ich dokumentacji;
nowych reguł zawiadamiania urzędu skarbowego o szczególnym trybie rozliczania zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej i zmian zasad ich płacenia;
podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax);
opodatkowania działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
nowych zasad rozliczania podatku u źródła;
nowych kategorii kosztów, np. od pracowniczych planów kapitałowych;
nowych zwolnień przedmiotowych i podmiotowych;
zasad rozliczania obrotu wierzytelnościami;
preferencji kosztowych w przypadku dopłat lub zatrzymywania zysku w spółkach kapitałowych;
zmian w katalogu kosztów negatywnych – NKUP;
zmian w rozliczaniu kosztów doradczych, reklamowych przy podmiotach powiązanych;
rozliczania samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej;
obniżonej stawki podatku dochodowego w wysokości 9% wraz z zasadami jej stosowania;
ograniczeń w stosowaniu zwolnień poboru podatku od dywidend i innych zysków w osobach prawnych, poboru podatku u źródła przy podmiotach powiązanych;
rozliczania podatku od przychodów ze środków trwałych będących budynkiem;
podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (Innovation BOX);
zwrotu podatku z tytułu nadpłaconego podatku u źródła;
nowych odliczeń z tytułu wydatków na zakup urządzeń do elektronicznego rozliczania recept w aptekach.