Książka Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

8 opinii
129 zł 116.59 zł

Szóste wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W książce szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, pr

Dzisiaj sprzedaliśmy 1 sztuk

Autor: Berezowski Leszek

, Tłumacz Przysięgły,

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2017 Isbn 9788325596729


Szóste wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W książce szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, przedstawiono interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach oraz wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Szóste wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący umowy najmu.