Książka Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz z suplementem elektronicznym

Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz z suplementem elektronicznym

10 opinii
189 zł 144.09 zł

Książka o funduszu alimentacyjnym to praktyczne omówienie zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W książce wyjaśniono m.in.:,- czym jest obowiązek alimentacyjny,,- kto jest uprawniony do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego,,- jak ustalić wysokość świadczenia,,- jakie dokumenty muszą zostać dołączone do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,,- ki

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Magdalena Ługiewicz

, jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rok wydania: 2017 Isbn 9788378043898


Książka o funduszu alimentacyjnym to praktyczne omówienie zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W książce wyjaśniono m.in.:
- czym jest obowiązek alimentacyjny,
- kto jest uprawniony do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- jak ustalić wysokość świadczenia,
- jakie dokumenty muszą zostać dołączone do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
- kiedy strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji,
- w jakich sytuacjach możliwa jest zmiana kwoty świadczenia,
- co należy zrobić w przypadku świadczeń nienależnie pobranych,
- jakie działania należy podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego.

Całość wzbogacono wieloma praktycznymi przykładami, orzecznictwem sądowym, a także wzorami niezbędnych dokumentów (decyzje, wnioski, upoważnienia, notatki służbowe). W publikacji uwzględniono szereg ważnych zmian w przepisach prawnych, m.in.:
- zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
- obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r. – wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428),
- obowiązujące od 1 lipca 2017 r. – wprowadzone ustawą z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 777),
- nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązującą od 1 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935).

Książka Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz kierowana jest przede wszystkim do pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy w codziennej pracy zajmują się przyznawaniem świadczeń, a także do prawników reprezentujących klientów ośrodków pomocy społecznej. Dodatkiem jest suplement elektroniczny z wzorami dokumentów zawartymi w książce (dokumentacja w edytowalnym formacie MS Word) oraz tekstami istotnych dla omawianej materii aktów prawnych. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.