Książka Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura wzory klauzul umownych. Dodruk książki

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura wzory klauzul umownych. Dodruk książki

11 opinii

Autor: Aleksandra Cempura

, Anna Kasolik, Wzory pism, Metodyki,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2018 Isbn 9788381248501


Książka Metodyka sporządzania umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

W książce Metodyka sporządzania umów gospodarczych autorki zawarły:

zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli oraz
wiele konkretnych przykładów obrazujących praktyczne konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.

W obecnym wydaniu dodano nowe przykłady umów, m.in. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz o zachowanie poufności.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Książka Metodyka sporządzania umów gospodarczych jest przeznaczona w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy mają szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

For took: 8.919ms