Książka Laboratorium chemii organicznej

Laboratorium chemii organicznej

10 opinii

Autor: Kowalski Piotr

,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2018 Isbn 9788301195212


W podręczniku zawarto cenny zbiór zasad obowiązujących w laboratorium chemii organicznej, dotyczących opanowania techniki laboratoryjnej, prowadzenia podstawowych operacji jednostkowych i ich zastosowania w wielu metodach rozdzielenia, a także oczyszczania związków organicznych. Kompleksowo omówiono użytecznośc tych związków, z uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych oraz wynikających z nich zagrożeń. Podano przepisy BHP, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne stosowanie substancji chemicznych, często rakotwórczych, mutagennych, teratogennych czy po prostu toksycznych.