Książka Piłsudski i sanacja prawda i mity

Piłsudski i sanacja prawda i mity

14 opinii

Rok wydania: 2018 Isbn 9788395169304


Piłsudski i sanacja – prawda i mity książka zawierająca 11 referatów z konferencji historycznej, która miała miejsce 12 maja 2018 r. w Warszawie oraz 4 aneksy. Referaty wygłosili: Prof. Jan Żaryn:O przewrocie majowym – krytycznie - m.in. o skutkach zamachu Piłsudskiego, Prof. Lech Wyszczelski: Kontrowersje wokół polskiej polityki wojskowej 1926-1939, Grzegorz Braun:Sanacyjna polityka historyczna - czyli prawda wyższego rzędu, Sławomir Suchodolski: Garść uwag o etatyzmie i gospodarce pod rządami Józefa Piłsudskiego i sanacji 1926-1939 Rafał Ziemkiewicz: Wojna Rydza – Śmigłego - m.in. o polityce wojskowej Rydza-Śmigłego Henryk Nicpoń: Przeciwstawne wizje Polskiej Armii gen. Tadeusza Rozwadowskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego - czyli w sieci interesów Niemiec i Ententy Marek Kamiński:Ostatnie tajemnice Marszałka : Tomasz Ciołkowski: Sfałszowana biografia Józefa Piłsudskiego Tomasz Gryguć Pan Nikt: Wrogowie i przyjaciele. Technologia polskiego upadku - kilka uwag o polityce zagranicznej sanacji Prof. Maciej Giertych – Mit Piłsudskiego