Książka Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym

Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym

4 opinii
139 zł 108.13 zł

Książka Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym stanowi studium umowy kompleksowej specyficznej dla sektora energetycznego. Podjęta w niej tematyka odnosi się do niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów kompleksowych zawieranych w obrocie konsumenckim na rynku energetycznym. Książka Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniam

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Szczygieł Jan

,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Rok wydania: 2018 Isbn 9788381600187


Książka Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym stanowi studium umowy kompleksowej specyficznej dla sektora energetycznego. Podjęta w niej tematyka odnosi się do niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów kompleksowych zawieranych w obrocie konsumenckim na rynku energetycznym. Książka Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym obejmuje nie tylko sferę stricte teoretyczną, przybliżającą poglądy doktryny na temat charakteru prawnego umów kompleksowych i niedozwolonych postanowień umownych, lecz także aspekt praktyczny w zakresie badania konkretnych wzorców umów i występujących w nich niedozwolonych postanowień umownych. W opracowaniu omówiono m.in. następujące zagadnienia:
- problem z definiowaniem pojęcia wzorzec umowy ;
– ograniczenia swobody kształtowania wzorców umów przez przedsiębiorców energetycznych;
– przesłanka kształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;
– postanowienia naruszające obowiązki informacyjne oraz zawierające niepełną lub nieprawdziwą informację;
– postanowienia naruszające obowiązek ochrony danych osobowych lub zmuszające do otrzymywania informacji handlowych;
– postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy energetycznego w związku z nadinterpretacją pojęcia siły wyższej;
– postanowienia nieprawidłowo określające termin płatności;
– środki służące eliminacji negatywnych skutków postanowień umownych.