Książka Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpienia

Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpienia

15 opinii

Autor: Ząbek Maciej

,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Rok wydania: 2018 Isbn 9788323536185


Publikacja zawiera krytyczną analizę uwarunkowań uchodźstwa afrykańskiego wraz z całym nieskutecznym systemem ochrony i pomocy humanitarnej. Praca etnograficzna w sensie metody oraz opisu różnych sfer przemocy i cierpienia, opowiada historie ludzi, których łączy doświadczenie wykluczenia, stresu, bycia w drodze, bezdomności i nadziei na lepsze jutro. Autor problematyzuje wszystkie aspekty związane z uchodźstwem, zastanawia się zarówno nad jego przyczynami, w jaki sposób i dotychczasowymi nieudanymi próbami rozwiązania tego problemu, proponuje ponowne przemyślenie istoty współczesnego humanitaryzmu uwikłanego w sprzeczności i bezradnego wobec cierpień, które ma na celu usuwać.