Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

W trzecim wydaniu książki Egzamin na Rzeczoznawcę majątkowego uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach dotyczących egzaminów na rzeczoznawców oraz dodano pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami z egzaminów. Książka stanowi całościowe opracowanie, pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkoweg

Autor: Mariusz Stepaniuk

, Nieruchomości,

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Hit

Wspólnota mieszkaniowa w praktyce powstanie funkcjonowanie dokumentacja

Wspólnota mieszkaniowa, obok spółdzielni mieszkaniowych, jest w naszym kraju dominującą formą zarządzania budynkami z lokalami mieszkalnymi., Krótka i – wydawałoby się – prosta ustawa o własności lokali regulująca zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych nie udziela szczegółowych wskazówek, które mogłyby być przydatne w wielu sytuacjach, z

Autor: Substyk Michał

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Hit

Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową , płyta CD z 75 wzorami dokumentów dla wspólnoty mieszkaniowej

Książka przedstawia zastosowanie ustawy o własności lokali w praktyce. Zawiera 75 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ich sporządzania. Stanowi zbiór najistotniejszych projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych, pism procesowych, wniosków, umów i innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego

Autor: Zuzanna Tokarzewska Żarna

, Prawo w praktyce,

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Hit

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem

Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania finansowego. Fachowym komentarzom towarzyszy szereg wzorów niezbędnych dokumentów, które zamieszczono również w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, umożliwiając tym samym

Autor: Irena Majsterkiewicz

,

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich

Publikacja jest w dotychczasowej literaturze polskiej jedynym tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnej problematyki dochodzenia roszczeń przez byłych właścicieli (i ich następców prawnych) tzw. gruntów warszawskich na drodze postępowania administracyjnego i sądowego. Autorzy w sposób szczegółowy i przystępny omawiają poszczególne postano

Autor: Helena Ciepła

, Rafal Marcin Sarbiński, Katarzyna Sobczyk Sarbińska, Rafał Sarbiński,

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Hit

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk

W komentarzu omówiono zagadnienia związane z , własnością lokali , i funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Dokonano analizy większości problemów występujących w praktyce na tle stosowania ustawy o własności lokali, a także innych ustaw i aktów wykonawczych dotyczących tej tematyki, wskazując dostępne rozwiązania prawne i organizacyjne oraz

Autor: Ewa Bończak Kucharczyk

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Prawo nieruchomości Strzelczyk Studia prawnicze

Świetna książka z ,prawa nieruchomości, na studia prawnicze obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z ,nieruchomościami,, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie

Autor: Strzelczyk Ryszard

, Studia Prawnicze,

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Hit

Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz Przykłady Orzecznictwo

Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W książce omówiono m.in.:,- zakres informacji o nieruchomości

Autor: Romana Pietruk

, Łukasz Pietruk, prawo gospodarcze podatki,

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Pr

1 stycznia 2019 r. wprowadzono przepisy zobowiązuj

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Zamknięcie roku 2019 Fedak Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Leksykon VAT 2020 Unimex 2 Tomy Zubrzycki

Leksykon zostanie wysłany około 27 stycznia 2020 r

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy Środki ochrony indy

Książka z BHP skupia się przede wszystkim na omówi

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 września 201

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Odliczenia i zwroty w VAT

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Wynagrodzenia 2020 Rozliczanie płac w praktyce

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych

Komentarz Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Kadry od A do Z Cieślak

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika