Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Hit

Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman

Ćwiczenia powstały na podstawie trzydziestopięcioletniego doświadczenia autora w zawodzie trenera i projektanta szkoleń. W trakcie aktywnych ćwiczeń szkoleniowych stosuje się gry, symulacje, scenki i wizualizacje, które angażują zarówno myślenie, jak i emocje uczestników. Zamieszczone w tym zbiorze ćwiczenia stanowią cenną podpowiedź i źródło inspi

Autor: Mel Silberman

, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman

Coaching koaktywny zmiany w biznesie zmiany w życiu zestaw narzędzi coacha dostępny online

Model transformacyjnego procesu porozumiewania się, który pozwala jednostkom na wszystkich poziomach organizacji budować silne, oparte na współpracy relacje. W najnowszym wydaniu książki autorzy proponują rozszerzenie swojego pionierskiego modelu coachingu koaktywnego, podkreślającego partnerstwo klienta i coacha, o kwestię zarządzania organizacją

Autor: Henry Kimsey House

, Karen Kimsey House, Phillip Sandahl, Laura Whitworth,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Hit

Metody aktywizujące w szkoleniach

Książka zawiera skuteczne metody szkoleniowe polegające na uczeniu się przez działanie. W zaproponowanych ćwiczeniach przedstawiono różnorodne tematy szkoleniowe, które można dostosować do potrzeb rozmaitych grup i rodzajów szkoleń. Najnowsze, uaktualnione wydanie książki uwzględnia specyficzne wyzwania dzisiejszego środowiska pracy. Oprócz komplek

Autor: Silberman Mel

, Sałuda Grzegorz, Biliński Witold, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób. Zastosowanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności oraz kierować rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala m.in.: ,- spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego, ,- zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialność, ,- r

Autor: Spencer Arnell Lisa

, Neale Stephen, Wilson Liz, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman

Tutoring Teoria praktyka studia przypadków

Tutoring jako metoda edukacji spersonalizowanej, traktująca rozwój podopiecznego holistycznie, staje się coraz bardziej popularna. W opinii jej prekursorów oraz praktyków jest ona szansą na powrót do źródeł edukacji i odnowienie relacji mistrz-uczeń. Metoda ta, oparta na personalizmie, klasycznej koncepcji cnót i osiągnięciach psychologii pozytywne

Autor: Piotr Czekierda

, Bartosz Fingas, Marcin Szala, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman

Przewodnik po e-learningu

Mechanizmy e-learningowe są już w Polsce powszechnie stosowane zarówno w edukacji, jak i w świecie biznesu. Mimo to e-learning wciąż w wielu środowiskach pozostaje nieujarzmiony, a trudności związane z efektywnym wykorzystaniem skutecznie ograniczają jego potencjał biznesowy. W książce kompleksowo omówiono mechanizmy e-learningu i procesy jego wdra

Autor: Hyla Marek

, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman

Coaching kariery

Książka zainteresuje zarówno profesjonalnych coachów, jak i menedżerów, kadrę zarządzającą firm, pracowników działów HR, doradców zawodowych, trenerów i konsultantów zarządzania. Będzie też cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych i studentów kierunków związanych z zarządzaniem, psychologią oraz pedagogiką. , Książka jest pierwszą na pol

Autor: Sidor Rządkowska Małgorzata

, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman

Profesjonalny coaching Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha

Dwa pierwsze rozdziały poświęciłam zagadnieniom, które można określić jako „pytanie o granice”. Omawiam w nich istotę i rodzaje coachingu, charakteryzuję różnice między coachingiem a mentoringiem, konsultingiem i szkoleniem, a także linię oddzielającą coaching od psychoterapii. W rozdziale 3 przedstawiam dyskusje toczone na temat kodeksów etycz

Autor: Sidor Rządkowska Małgorzata

, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Kadry i płace 2019 ODDK obowiązki pracodawców

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynaj

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego

Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory p

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca cał

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku po

Podręcznik do kryminalistyki został w znaczący spo

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień p

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień p

For took: 8.618ms