Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:,,- postępowania w sprawach małżeńskich,,- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,,- postępowania w spra

Autor: Reforma KPC 2019

, Andrzej Marciniak, Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Krzysztof Pietrzykowski, Komentarze Becka,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego Tom I A Komentarz do art. 1-424(12)

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie (prawie 3000 stron) przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 1–42412 KPC omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego, właściwości sądu, wyłączenia

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe

, Agnieszka Błaszczykowska, Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Janusz Jankowski, Michał Krakowiak, Komentarze Kompaktowe, Komentarze Egzamin prawniczy,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Hit

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Tom I i II Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Komentarz do KPC uwzględnia zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ustawę o komornikach sądowych. Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia

Autor: Tadeusz Zembrzuski

, Komentarz Nowelizacja KPC,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Hit

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II Szanciło

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło liczący ok. 4000 stron. Autorami komentarza jest 24 sędziów (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), którzy wykorzystując swą wieloletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w zrozumiały sposób komentują kwestie mog

Autor: Tomasz Szanciło

, Andrzej Antkiewicz, Piotr Borkowski, Marcin Drabik, Przemysław Feliga, Agnieszka Gołaszewska, Sylwia Jastrzemska, Grzegorz Karaś, Kamil Kazimierczak, Duże Komentarze Becka, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Hit

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Kinga Flaga Gieruszyńska

Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Reforma KPC usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Hit

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Reforma KPC

Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujących i aktualnych projektów. Ustawa z 4.7.2019 r. usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – st

Autor: Stefan Jaworski

, Komentarze Linia orzecznicza, Reforma KPC 2019,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Hit

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomoc

Autor: Jacek Gołaczyński

, Dariusz Szostek, Reforma KPC 2019, Komentarze Becka, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12) Reforma KPC 2019

Tom II. Komentarz do art. 2051–42412 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.: środków odwoławczych, postępowań odrębnych, postępowania nieprocesowego oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. , organizacji postępowania w spr

Autor: Andrzej Marciniak

, Duże Komentarze Becka, Arkadiusz Cudak, Katarzyna Gonera, Michał Kłos, Ireneusz Kunicki, Krystian Markiewicz, Monika Michalska Marciniak, Joanna Misztal Konecka, Agnieszka Piotrowska, Monika Rejdak, Andrzej Stempniak, Reforma KPC 2019,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Kalendarz prawnika 2020 Podręczny Beck

Prawniczy kalendarz na 2020 rok zawiera przydatny

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
BHP w gastronomii filmy na DVD

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upowa

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Kalendarz księgowego budżetu 2020 ODDK

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notat

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentow

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradni

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pr

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i s

Już w sprzedaży książka wyd. ODDO to instruktaż sp