Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020

Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020

Komentarz do planu kont 2020 na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:, omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych, charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach, założenia systemu

Autor: Jerzy Gierusz

, Katarzyna Koleśnik, rachunkowość i finanse,

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
Hit

Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości finansowej. W książce Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą uwzglę

Autor: Edward Nowak

,

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
Hit

Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka aktualny wg przepisów na 2020 rok

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. , Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:<br/

Autor: Pałka Marian

,

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak Oddk

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie (rtf, xls) umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potr

Autor: Urszula Pietrzak

, rachunkowość i finanse,

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020

Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem

Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typowych zdarzeń gospodarczych oraz schematów księgowań bardziej skomplikowanych operacji., , Każde konto opatrzone jest komentarzem, z którego Czyteln

Autor: Małgorzata Trentowska

,

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020

Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex

Sałdyka, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. ,Leksykon księgowego w przystępny i zrozumiały sposób rozwiewa wątpliwości pojawiające się przy ewidencji operacji gospodarczych oraz w trakcie sporzą

Autor: Sałdyka Paweł

,

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
Hit

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części., W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane według zespołów i kont sy

Autor: Pałka Marian

,

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. , Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:<br/

Autor: Pałka Marian

,

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości 2

Niezbędny komentarz do , planu kont , dla <em

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki ze w

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
CN i PKWIU ze stawkami VAT 2020

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. podstawą identyfikacji

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 styczn

Książka Podatki w super cenie!!!, Książka zawi

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 styczn

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Komentar

W komentarzu w sposób szczegółowy i kompletny omów

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
Ulga na złe długi w VAT i podatkach dochodowych

Autor w praktyczny sposób objaśnia, jak zastosować

Komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020
Leksykon Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 U

Książka zawiera przejrzyste i szczegółowe omówieni