Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Hit

Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej

Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe. W zakresie CIT i PIT mamy do czynienia z odpowiednio 8 oraz 13 nowelizacjami. W zakresie VAT i Ordynacji podatkowej zmiany nie są już tak liczne, ale bardzo istotne, np. opodatkowanie bonów, ulga na złe długi, interpretacje indywidualne, kwestia schematów podatkowych. Zmiany objęły też kwestie pra

Autor: Hołda Artur

, Prawo w praktyce, Katarzyna Adamowicz, Katarzyna Charchut, Iwona Czauderna, Maja Fabrowska, Robert Łuszczyna, Michał Matysiak, Bartosz Mazur, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Anna Staszel, Wojciech Studnicki, Tobiasz Szczęsny, Katarzyna Trzpioła,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Hit

Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie

Książka zostanie przekazana do druku jak tylko ukaże się Dziennik Ustaw z najnowszymi zmianami w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. Publikacja będzie dostępna w terminie około tygodnia od opublikowania zmian w Dzienniku Ustaw., Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:,,- 1. Ordynacja podatkowa,

Autor: Podatki 2019

, Zmiany w VAT,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej

Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE

Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców i ich pełnomocników: doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje również sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów oraz księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów

Autor: Beata Rogowska Rajda

, Tomasz Tratkiewicz,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Hit

Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda

Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS.,,W niniejszej publikacji omówiono (wraz ze szczegółowym opisem konsekwencji):,,wszystkie najważniejsze zmiany w podatkach i rachunkowości, które weszły w życie w 2019 r.,,wybrane zmiany w zakresie PFRON, ka

Autor: Artur Hołda

, Prawo w praktyce,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej

Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń. W książce omówiono m.in.: relację prawa spadkowego oraz różnych rodzajów działalności gospodarczej, zmiany w zakresie prawa prywatnego mater

Autor: Adam Mariański

,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Hit

Podatki 2019 Beck książka ze zmianami w 2019 roku

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:,- Ordynację podatkową 2019,,- ustawę o kontroli skarbowej,,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,<b

Autor: Podatkowe Teksty Ustaw Becka

, Podatki 2019,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej

Podatki 2019 Samochód w firmie

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiel

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej

Dowód z przesłuchania w procedurze podatkowej

Instytucja przesłuchania strony, świadka i biegłego w prawie podatkowym poddana dogłębnej i przejrzystej analizie.

Autor: Marcin Rymaszewski

,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Prawo o ruchu drogowym wysokość grzywien taryfikat

Zbiór przepisów prawa drogowego zawiera m.in.: ust

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

W książce z , prawa pracy , w 22 rozdziałach

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczeni

W komentarzu zostały omówione zasady nabycia i rea

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Meritum Prawo Oświatowe

Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu p

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawier

Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski

Przekrojowa analiza prawna zarówno przepisów ustaw

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w

Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikant

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco

Zbiór kazusów z prawa cywilnego:,,- zawier

For took: 15.034ms