Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Hit

Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda

Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS.,,W niniejszej publikacji omówiono (wraz ze szczegółowym opisem konsekwencji):,,wszystkie najważniejsze zmiany w podatkach i rachunkowości, które weszły w życie w 2019 r.,,wybrane zmiany w zakresie PFRON, ka

Autor: Artur Hołda

, Prawo w praktyce,

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda

Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa

Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacja podatkowa, PCC), które weszły w życie w 2019 r., m.in. w zakresie:, obniżonej 9% stawki CIT,, zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia,, obowiązków płatników PIT,, rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych,, ulgi IP Box,

Autor: Łukasz Chłond

, Łukasz Grzegorczyk, Krzysztof Hałub, Mateusz Kaczmarek, Piotr Kaim, Anna Koleśnik, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Ryszard Kubacki, Magdalena Moczarska, Marcin Sądej, Jarosław Sekita, Aleksander Woźniak,

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Hit

Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 16 sierpnia 2019 roku

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. , Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:,,- 1. Ordynacja podatkowa,- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych,- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy,- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych,- 5. VAT (ze zmianami, kt

Autor: Podatki 2019

, Zmiany w VAT,

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda

Finansujący jako strona umowy leasingu

Kompleksowe opracowanie o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym.

Autor: Joanna Wiak

,

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda

Dowód z przesłuchania w procedurze podatkowej

Instytucja przesłuchania strony, świadka i biegłego w prawie podatkowym poddana dogłębnej i przejrzystej analizie.

Autor: Marcin Rymaszewski

,

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Hit

Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej

Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe. W zakresie CIT i PIT mamy do czynienia z odpowiednio 8 oraz 13 nowelizacjami. W zakresie VAT i Ordynacji podatkowej zmiany nie są już tak liczne, ale bardzo istotne, np. opodatkowanie bonów, ulga na złe długi, interpretacje indywidualne, kwestia schematów podatkowych. Zmiany objęły też kwestie pra

Autor: Hołda Artur

, Prawo w praktyce, Katarzyna Adamowicz, Katarzyna Charchut, Iwona Czauderna, Maja Fabrowska, Robert Łuszczyna, Michał Matysiak, Bartosz Mazur, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Anna Staszel, Wojciech Studnicki, Tobiasz Szczęsny, Katarzyna Trzpioła,

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda

Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE

Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców i ich pełnomocników: doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje również sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów oraz księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów

Autor: Beata Rogowska Rajda

, Tomasz Tratkiewicz,

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda

Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń. W książce omówiono m.in.: relację prawa spadkowego oraz różnych rodzajów działalności gospodarczej, zmiany w zakresie prawa prywatnego mater

Autor: Adam Mariański

,

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Kadry i płace 2019 ODDK obowiązki pracodawców

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynaj

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego

Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory p

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca cał

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku po

Podręcznik do kryminalistyki został w znaczący spo

Komentarz Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda
Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień p

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień p

For took: 12.116ms