Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Hit

Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak

Kolejne wydanie książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń w płacach. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrodzeń z odpowiedziami. Książka Płace ćwiczenia zawiera ponad 400 ćwiczeń i pytań z odpowiedz

Autor: Cieślak Monika

,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak

Płace od A do Z w 2019 Cieślak Monika HrServices

Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z naliczaniem składników wynagrodzenia tj: wynagrodzenie urlopowe czy chorobowe, opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za płace szukają wyjaśnienia

Autor: Cieślak Monika

,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Hit

Kadry od A do Z 2019 Cieślak

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu ,kadr, i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Książka ,Kadry od A do Z, obejmuje m.in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania na pods

Autor: Monika Cieślak

,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak

Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:,- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku ,- opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwar

Autor: Renata Mroczkowska

, Patrycja Potocka Szmoń, Agnieszka Jacewicz, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak

Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów

Książka Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach to szerokie kompendium wiedzy na temat wydawałoby się z pozoru prosty, jakim jest dokumentacja pracownicza. Niestety po zmianach wprowadzonych w 2019 r. kolejno w styczniu, w maju oraz we wrześniu, temat prowadzenia dokumentacji stał się bardzo skomplikowany, czego dowodem jest blisko 50

Autor: Monika Frączek

, Anna Jankowska, Jarosław Sawicki, Jakub Szajdziński, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Hit

Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzględnia bardzo ważne dla kadrowców zmiany, w tym:,nowe przepisy wprowadzające RODO obowiązujące od 4 maja 2019 r. – w tym zmieniony katalog danych osobowych pracown

Autor: Mroczkowska Renata

, Potocka Szmoń Patrycja, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak

Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem wzorcowy regulamin wynagradzania na 2019 rok

Książka z wzorcowym regulaminem wynagradzania to kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Pomocą służy merytoryczny komentarz wprowadzający – informacje i wskazówki dla tych, którzy opracowują regulamin (zasady tworzenia, obowiązkowe elementy regulaminu wynagradzania, świadczenia związane z pracą, konstruowanie zasad ich przyznawania). W s

Autor: Karol Lankamer

,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom

Książka o podróżach i wyjazdach służbowych w administracji publicznej zawiera zbiór wzorów dokumentów – wniosków, regulaminów czy umów, dostępnych także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych. W pierwszej części publikacji

Autor: Jarosław Jurga

, Biblioteka Kadry i Płace w Administracji,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK

Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finans

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Zamknięcie roku 2019 Fedak Rachunkowość

Wysyłka książki po 1 listopada 2019 roku. , Ks

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Plan kont z komentarzem 2019 dla instytucji kultur

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucj

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Kalendarz księgowego budżetu 2020 ODDK

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notat

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom J

Książka, która zmieni Twoje nastawienie do rozmów

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak

Kolejne wydanie książki z ćwiczeniami i testami z

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmia

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak
Płace od A do Z w 2019 Cieślak Monika HrServices

Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń ni

For took: 11.643ms