Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, wymiary, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, a także kwestie specyficzne dotyczące takich urlopów, jak:,- urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Autor: Donata Hermann Marciniak

,

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Hit

Kadry od A do Z 2019 Cieślak

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu ,kadr, i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Książka ,Kadry od A do Z, obejmuje m.in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania na pods

Autor: Monika Cieślak

,

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Hit

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują si

Autor: Prawo w praktyce

,

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Hit

Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:,- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku ,- opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwar

Autor: Renata Mroczkowska

, Patrycja Potocka Szmoń, Agnieszka Jacewicz, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Płace od A do Z w 2019 Cieślak Monika HrServices

Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z naliczaniem składników wynagrodzenia tj: wynagrodzenie urlopowe czy chorobowe, opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za płace szukają wyjaśnienia

Autor: Cieślak Monika

,

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Hit

Kadry i płace 2019 książka ODDK Jacewicz Małkowska

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to:,, od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny,

Autor: Jacewicz Agnieszka

, Małkowska Danuta, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Regulamin pracy z komentarzem Ciborski książka na CD

Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie,

Autor: Ciborski Piotr

, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Hit

Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzględnia bardzo ważne dla kadrowców zmiany, w tym:,nowe przepisy wprowadzające RODO obowiązujące od 4 maja 2019 r. – w tym zmieniony katalog danych osobowych pracown

Autor: Mroczkowska Renata

, Potocka Szmoń Patrycja, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Kalendarz prawnika 2020 Podręczny Beck

Prawniczy kalendarz na 2020 rok zawiera przydatny

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
BHP w gastronomii filmy na DVD

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upowa

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Kalendarz księgowego budżetu 2020 ODDK

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notat

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentow

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradni

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pr

Komentarz Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i s

Już w sprzedaży książka wyd. ODDO to instruktaż sp