Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019
Hit

Płace od A do Z ćwiczenia 2019

Kolejne wydanie książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń w płacach. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrodzeń z odpowiedziami. Książka Płace ćwiczenia zawiera ponad 400 ćwiczeń i pytań z odpowiedz

Autor: Cieślak Monika

,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019

Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych

Poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.1.2019 r. Osoby pracujące z dokumentacją pracowniczą znajdą w poradniku:, gotowe wzory dokumentów kadrowych,, komentarze do wzorów z zakresu prawa pracy,, instru

Autor: Bożena Lenart

, Prawo w praktyce, Kadry płace BHP,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują si

Autor: Prawo w praktyce

,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019

Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego., W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:, – ob

Autor: Lewandowski Tomasz

, Lewandowska Kamila, Poradniki kadrowe,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019

Akta osobowe 2019 prowadzenie dokumenty ochrona danych

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoba prowadząca akta osobowe i inną dokumentację pracowniczą przygotuje indywidualne teczki pracowników oraz wypełni znajdujące się w nich dokumenty, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.1.2019 r., , Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie akt oso

Autor: Maciej Nałęcz

, Prawo w praktyce,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej

Książka o podróżach i wyjazdach służbowych w administracji publicznej zawiera zbiór wzorów dokumentów – wniosków, regulaminów czy umów, dostępnych także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych. W pierwszej części publikacji

Autor: Jarosław Jurga

, Biblioteka Kadry i Płace w Administracji,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019

Płace od A do Z w 2019 Cieślak Monika HrServices

Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z naliczaniem składników wynagrodzenia tj: wynagrodzenie urlopowe czy chorobowe, opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za płace szukają wyjaśnienia

Autor: Cieślak Monika

,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019
Hit

Kadry od A do Z 2019 Cieślak

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu ,kadr, i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Książka ,Kadry od A do Z, obejmuje m.in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania na pods

Autor: Monika Cieślak

,

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019
Prawo o ruchu drogowym wysokość grzywien taryfikat

Zbiór przepisów prawa drogowego zawiera m.in.: ust

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

W książce z , prawa pracy , w 22 rozdziałach

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019
Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczeni

W komentarzu zostały omówione zasady nabycia i rea

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019
Meritum Prawo Oświatowe

Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu p

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019
Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawier

Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019
Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski

Przekrojowa analiza prawna zarówno przepisów ustaw

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019
Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w

Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikant

Komentarz Płace od A do Z ćwiczenia 2019
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco

Zbiór kazusów z prawa cywilnego:,,- zawier

For took: 9.801ms