Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Hit

Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych

Fachowy przewodnik po cenach transferowych dla praktyków – publikacja stanowi źródÅ‚o niezbÄ™dnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiÄ™dzy podmiotami powiÄ…zanymi oraz możliwoÅ›ci ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych, uwzglÄ™dniajÄ…c nowe wymogi obowiÄ…zujÄ…ce od 1 stycznia 2019 r. Opracowanie zawiera liczne

Autor: Jamroży Marcin

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych

Transakcje wewnÄ…trzwspólnotowe eksport import 2019

Kolejne wydanie leksykonu wydawnictwa Unimex na temat transakcji transferowy przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujÄ…cych transakcji zagranicznych. Z publikacji dowiesz siÄ™ m.in.:, Jakie zmiany obowiÄ…zujÄ… w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2019?, Jakie zasady stosowania stawki 0 % w transporcie miÄ™dzynarodowym towarów wynik

Autor: Kosacka Dorota

, Olszewski Bogdan,

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Hit

Opodatkowanie Transakcje wewnÄ…trzwspólnotowe 2019 Eksport import

Kolejne wydanie leksykonu wydawnictwa Unimex na temat transakcji transferowy przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujÄ…cych transakcji zagranicznych. Z publikacji dowiesz siÄ™ m.in.:, Jakie zmiany obowiÄ…zujÄ… w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2019?, Jakie zasady stosowania stawki 0 % w transporcie miÄ™dzynarodowym towarów wynik

Autor: Dorota Kosacka

, Bogdan Olszewski,

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych

Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie metod szacowania cen transferowych. UwzglÄ™dnione zostaÅ‚y zmiany wprowadzone ustawÄ… z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.).

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Hit

Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych wedÅ‚ug przepisów obowiÄ…zujÄ…cych od 2019 roku. Autorzy omawiajÄ… w niej m.in. zagadnienia takie jak:,- analiza cen transferowych,,- podmioty powiÄ…zane,,- recharakteryzacja transakcji,,- metody weryfikacji cen transferowych,,- korekty cen transferowych,,- sankcje

Autor: Tomasz Kosieradzki

, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska, Zagadnienia Podatkowe, Poradniki LEX,

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Hit

Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)

Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseÅ‚ wraz z ich opisami i przykÅ‚adami. Autorzy opisujÄ… zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiÄ…zujÄ…cym od 1.01.2019 roku. W książce znajdziesz m.in. defi

Autor: Jarosław Mika

, Zagadnienia Podatkowe, Paula Arciszewska, Aleksandra Chojnacka, Kamil Jaśkiewicz, Michał Mika, Karolina Ostapiuk, Beata Rawa, Paweł Rosiński,

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych

Ceny transferowe Komentarz do rozporządzeń Metody szacowania i analizy cen transferowych

Prezentowana publikacja przedstawia problematykÄ™ przerzucania dochodów pomiÄ™dzy podmiotami powiÄ…zanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.,,W publikacji uwzglÄ™dniono aktualny stan prawny, w tym zmiany wprowadzone ustawÄ… z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od o

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych

Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce

Książka omawia zagadnienia zwiÄ…zane ze sporzÄ…dzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian zwiÄ…zanych z wejÅ›ciem w życie 2.1.2019 r. modyfikacji w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Autor porusza problem tworzenia lokalnych dokumentacji, tzw. LOCAL FILE, grupowej dokumentacji MASTER FILE, a także ra

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Zamknięcie roku 2019 Fedak Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Pr

1 stycznia 2019 r. wprowadzono przepisy zobowiÄ…zuj

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Leksykon VAT 2020 Unimex 2 Tomy Zubrzycki

Leksykon zostanie wysłany około 27 stycznia 2020 r

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy Środki ochrony indy

Książka z BHP skupia siÄ™ przede wszystkim na omówi

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 września 201

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Odliczenia i zwroty w VAT

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to

Komentarz Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych
Wynagrodzenia 2020 Rozliczanie płac w praktyce

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych