Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Hit
Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK

Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2020 rok wydawnictwa ODDK.,, Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera prze

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Zamknięcie roku 2019 Fedak Rachunkowość

Wysyłka książki po 1 listopada 2019 roku. , Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rach

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Plan kont z komentarzem 2019 dla instytucji kultury

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplement

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Kalendarz księgowego budżetu 2020 ODDK

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budże

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Hit
Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas

Książka, która zmieni Twoje nastawienie do rozmów telefonicz­nych i problemów, z którymi dzwonią interesanci. Dzięki niej nauczysz się, jak profesjona

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Hit
Płace od A do Z ćwiczenia 2019 Cieślak

Kolejne wydanie książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń w płacach. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodze

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Płace od A do Z w 2019 Cieślak Monika HrServices

Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z naliczaniem skła

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Hit
Komentarz do planu kont 2019 Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytori

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:,- ustawy z dnia 2

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju

Autorzy przedstawiają najważniejsze kategorie przestępczości, takie jak: przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa, przestępczość okołotran

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Postępowanie cywilne w pigułce Beck

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć mate

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo rzeczowe Beck

Stan prawny: 1 września 2019 r., , Opracowanie uwzględnia zmiany w przepisach, w tym przede wszystkim w zakresie skróconych terminów przedawni

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz

Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytu

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy nor

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Hit
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników prakt

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Hit
Przekształcanie spółek Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

W książce o spółkach zawarto wzory przydatnych w procesie przekształceniowym dokumentów oraz wniosków do KRS – także w wersji edytowalnej w suplemenci

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

Adresatami książki są prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętr

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz

Komentarz przedstawia przede wszystkim praktyczną stronę obowiązywania i stosowania unormowań polskiej ustawy zasadniczej. Publikacja jest przeznaczon

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)

Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerp

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), z

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia

W komentarzu zostały omówione zasady nabycia i rea

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Prawo spółek handlowych Koch

Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z W

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Dokumentacja powypadkowa wypadki przy pracy wypadk

Wersja elektroniczna w formacie MS Word. Komplet d

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące Beck

Książka z kodeksu pracy Becka zawiera:,Kodeks

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II S

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod r

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Prawo cywilne w pigułce 2020 Beck

Prawo w pigułce z prawa cywilnego to opracowanie w

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Użytkowanie wieczyste skutki prawne wygaśnięcia Pr

Książka omawia skutki prawne wygaśnięcia ,użytk

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Kodeks spółek handlowych Przepisy 2019 Wolters

Stan prawny na: 15.08.2018 r. W 8. wydaniu książki

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Dodatki mieszkaniowe Komentarz

Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zaint

Książka Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
Leksykon prawa dla polityków

Leksykon prawa dla polityków stanowi podręczne kom

For took: 19.334ms