Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawoz

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Kalendarz prawnika 2020 Podręczny Beck

Prawniczy kalendarz na 2020 rok zawiera przydatny wybór przepisów prawniczych o kosztach sądowych, rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
BHP w gastronomii filmy na DVD

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanyc

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kalendarz księgowego budżetu 2020 ODDK

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budże

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytow

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy nor

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegół

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych Rup Oddk

Już w sprzedaży książka wyd. ODDO to instruktaż sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Planowany termin wysyłki książki o zamknięciu roku to 17 grudnia 2019.,, Opracowanie przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia ro

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:,- ustawy z dnia 2

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Wybrane zagadnienia Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce

Głęboka reforma zasad udzielania pomocy publicznej, przeprowadzona w ostatnich latach przez Komisję Europejską, istotnie rozbudowała, a niekiedy zmody

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2020 Tom 2

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2020 obejmuje: prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjn

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2020 Tom 1

Celem książki jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. Tom 1 obejmuje: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie c

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach rozwiązania najczęściej zadawanych pytań i praktycznych problemów

Książka z prawa budowlanego adresowana jest głównie do inwestorów i projektantów, a także pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadz

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawo farmaceutyczne Krekora

W opracowaniu uwzględniono ostatnią nowelizację prawa farmaceutycznego, mającą na celu zahamowanie wywozu produktów leczniczych z Polski. Omówiono prz

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego

Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy – cenieni praktycy, specjal

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji

Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zad

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Aplikacja notarialna 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Książka stworzona została w celu ułatwienia kandydatom na ,aplikację notarialną, nauki do egzaminu. Jest to również książka, do której

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Wszystko o prawie pracy i BHP w 2019 roku

Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych przepisów

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawo i postępowanie karne skarbowe

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego za

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynnośc

Opracowanie jest jedyną pozycją na rynku skierowan

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Bank hipoteczny a rynek nieruchomości

Opracowanie ma na celu przybliżenie działalności s

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 20

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyj

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy Środki ochrony indy

Książka z BHP skupia się przede wszystkim na omówi

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian pr

Stan prawny: 10 września 2019 roku. W publikacji z

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Raport o stanie gminy powiatu województwa

Poradnik stanowi kompleksową analizę nowej instytu

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dl

Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i p

Książka Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks drogowy 2019 Stan prawny wrzesień 2019 roku

Opracowanie zawiera najnowszy tekst jednolity usta

For took: 35.887ms