Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Autor: Agnieszka Jezierska Markocka

, Michał Markocki, Ustawy w praktyce,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Postępowanie cywilne w pigułce Beck

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK,

Autor: Prawo w pigułce

, TOP akademicki,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo rzeczowe Beck

Stan prawny: 1 września 2019 r., , Opracowanie uwzględnia zmiany w przepisach, w tym przede wszystkim w zakresie skróconych terminów przedawnienia roszczeń., , Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzam

Autor: Prawo w pigułce

,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz

Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych. N

Autor: Krzysztof Gil

, Maciej Guzek, Podatki w praktyce,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

Adresatami książki są prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży

Autor: Zdzisław Brodzisz

, Metodyki Becka, Reforma KPK,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)

Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechnie obowiązująca definicja restrukturyzacji. Ksią

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Hit
Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2020

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/2019. Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub gru

Autor: Mariusz Jabłoński

, Patryk Piotr Smęda, Podatkowe inne,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Hit
Ustawa o pomocy społecznej Komentarz 2019 Beck

Najnowszy komentarz do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) stanowi istotne novum wśród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyków i skierowany jest do praktyków. Główny nacisk poł

Autor: Ustawy w praktyce

, Rufus Frąckowiak, Renata Gorna, Rafał Kopania, Tomasz Krajewski, Adam Lisowski, Marcin Sarna, Magdalena Szochner Siemińska,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Hit
Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Komentarz praktyczny omawiający całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając:<br

Autor: Stefan Jaworski

, Prawo Sądowe, Reforma KPC i KPK 2019, Egzamin prawniczy Prawo karne, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:, , Działalność gospodarcza:

Autor: Prawo w pigułce

, TOP akademicki,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów

W 2019 roku wprowadzono wiele zmian podatkowych, które dotknęły ,instytucje kultury,. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on

Autor: Teresa Krawczyk

, Robert Barański, Agnieszka Bieńkowska, Michał Culepa, Elżbieta Dworak, Wojciech Kaczmara, Agata Kumpiałowska, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Hit
Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku o

Autor: Jacek Gołaczyński

, Studia Prawnicze,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Hit
Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tyc

Autor: Marek Andrzejewski

, Skrypty Becka,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Hit
Prawo cywilne część ogólna Olejniczak Radwański

Pietnaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono

Autor: Adam Olejniczak

, Zbigniew Radwański, Podręczniki prawnicze,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Hit
Prawo karne Konarska Wrzosek Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu., Składa się z dwóch części, z których:,- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i za

Autor: Andrzej Marek

, Violetta Konarska Wrzosek, Studia Prawnicze,

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Polska w czasie trzech rozbiorów, 1772-1799

W imię prawdy, a nie potrzeby chwilowej, zamyślili

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Taryfikator mandatów i punktów karnych stan prawny

Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Klasyfikacja budżetowa 2019 , CD

Wyjaśnienia do najnowszych zmian w klasyfikacji bu

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Statyka budowli Tom 1 Konstrukcje budowlane Podręc

W podręczniku podano podstawowe wiadomości o konst

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 zmiany w poda

Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Hipoteka Komentarze LexisNexis

Hipoteka. Komentarz zawiera jedną z najobszerniejs

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Anielski kokon

Każdy z nas inaczej postrzega świat i otaczającą g

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyj

Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administr

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach f

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnie

Komentarz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samor

Opracowanie dotyczące rachunkowości organów finans

For took: 17.598ms