Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Hit
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

W książce z , prawa pracy , w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład ,prawa pracy,, a więc m.in.:, - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy,, - zasady i źródła pra

Autor: Jakub Stelina

, Studia Prawnicze,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szczegółowym omówieniem, podstawą prawną ich nałożenia,

Autor: Marta Sochańska

, Mariusz Stepaniuk, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Prawo pracy Florek

W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:,,przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa

Autor: Ludwik Florek

, Podręczniki Prawnicze,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Hit
Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego , płyta CD

Książka omawia zadania i kompetencje , kierownika USC , ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje postępowanie kierownika USC jest ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Pozost

Autor: Aleksandra Gaffke

, Mirosława Gaffke, Vademecum specjalisty,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej 2019

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju (art. 1 ustawy z 21.1

Autor: Stepaniuk Mariusz

,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Hit
Kryminalistyka Widacki Beck Studia prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni pr

Autor: Studia Prawnicze

, Jan Widacki, Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Hit
Aplikacja od ogółu do szczegółu 2019 Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z ok. 60 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin praw

Autor: Aneta Heliosz

, Aplikacje prawnicze,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Książka z prawa cywilnego - Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:,- źródeł prawa cywilnego,,- osób fizycznych i prawnych,,- czynności prawnych,,- przedawnienia,,- własności i użytkowania wi

Autor: Krzysztof Bieliński

, Maciej Pannert, Skrypty Becka,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Hit
Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń Podręczniki Prawnicze

Seria o , prawie podatkowym , stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), se

Autor: Podręczniki Prawnicze

, Paweł Smoleń, Marcin Burzec, Andrzej Gorgol, Beata Kucia Guściora, Monika Munnich, Piotr Pomorski,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy

Dzięki książce , Prawo handlowe i gospodarcze ,. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!,,Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.,Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez spe

Autor: Repetytoria Becka

,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Hit
Prawo pracy Pytania kazusy tablice testy

Książka z , Prawa pracy , Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotuje Ciebie do egzaminu!,,Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.,Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.,Pytania

Autor: Repetytoria Becka

,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń:,, Prawa pracy:,,- podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,,- nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,,- Państwow

Autor: Wioletta Żelazowska

, Prawo w pigułce,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2019

Seria KC KPC stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania

Autor: Edycja Sędziowska

, Twoje Prawo, Reforma KPC 2019,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące 2019

Książka z , kodeksu postępowania cywilnego , Becka zawiera: ,- Kodeks postępowania cywilnego,,- Przepisy wprowadzające - Kodeks postępowania cywilnego,,- Ustawę o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państw

Autor: Teksty Ustaw Becka 2020

, Reforma KPC 2019,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
KPC Kodeks postępowania cywilnego Beck Reforma KPC 2019

Stan prawny: 12 sierpnia 2019 roku. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 21.8.2019 r. (DzU. z 2019 r. poz.1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 8.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1495), 20.9.2019 r. (Dz.U

Autor: Twoje Prawo

, Teksty Ustaw Becka 2020, Reforma KPC 2019,

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
CIT podatki i rachunkowość Komentarz

CIT. Podatki i rachunkowość to komentarz, który po

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Kalendarz księgowego budżetu 2020 ODDK

Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finans

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
365 łamigłówek. Krzyżówki, labirynty, zagadki logi

Rusz głową! 365 łamigłówek to kształcąca rozrywka

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny n

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 książka

W 2019 roku weszło w życie wiele zmian mających wp

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Nieco dziennik, czyli Twoje piękne chwile

Nieco dziennik, nieco pamiętnik, nieco kalendarz –

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Od Piotra do Franciszka

Papież jest zastępcą Jezusa Chrystusa na ziemi. Je

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Książka z prawa administracyjnego wyd. Wolters prz

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Szacowanie nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe

Poprzednie wydanie niniejszej książki ukazało się

Komentarz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Meritum Podatki 2019 kwartalne aktualizacje w form

Praktyczne informacje na temat polskiego prawa pod

For took: 17.602ms