Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Hit
Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe

Publikacja z nowego prawa oswiatowego to praktyczny poradnik wdrażania reformy oświaty, który pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian, a także pomoże usystematyzować wiedzę w praktycznym stosowaniu nowych rozwiązań.,, Wejście w ży

Autor: Dariusz Skrzyński

,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Kalendarz księgowego budżetu 2020 ODDK

Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2020 rok wydawnictwa ODDK.,, Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporz

Autor: Maria Augustowska

, Ewa Chrzanowska,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Hit
Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2019 roku

Książka PKPiR uwzględnia zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym m.in.: nowy wzór księgi przychodów i rozchodów zawierający nową kolumnę umożliwiającą ro

Autor: Jacek Sztyler

,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Umowy cywilnoprawne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego z suplementem elektronicznym

Do książki o , umowach cywilnoprawnych , dołączony jest suplement w którym znajdują się wzory umów zamieszczonych w książce. Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorządowych jest o wiele trudniejsze niż dla przedsiębiorców, gdyż oprócz regulac

Autor: Magdalena Ługiewicz

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: ,- dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, ,- dotyczące organizacji związkowych,,- dotyczące pot

Autor: Patulski Andrzej

, Orłowski Grzegorz, Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław Ciszek, Władysław Patulski, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Hit
Komentarz do planu kont 2019 Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:,- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);,- rozp

Autor: Augustowska Maria

, Rup Wojciech, jednostki budżetowe,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Hit
Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019

Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Hit
Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk

Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej

Autor: Rup Wojciech

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Hit
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2019 Zysnarska

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzglę

Autor: Anna Zysnarska

, jednostki budżetowe,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Hit
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. <br> Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływują

Autor: Jerzy Gierusz

, Maciej Gierusz,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
BHP w praktyce 2019 Rączkowski

Poradnik BHP w praktyce Pana Rączkowskiego to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.,- To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązk

Autor: Rączkowski Bogdan

,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). Funkcjonowanie systemu powinno być dokumentowane. Opracowanie przygotowane przez doświadczonego t

Autor: Haccp

,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Hit
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zwiększenia możliwośc

Autor: Ewa Sobińska

, Justyna Beata Zakrzewska,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Dokumentacja podatkowa cen transferowych od 2019 roku Jamroży

Fachowy przewodnik dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych, uwzględniają

Autor: Jamroży Marcin

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Hit
Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy

W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową:,- zmiany w zakresie awansu zawodowego

Autor: Marek Młodecki

, Nowelizacja karty nauczyciela, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i

Komentarz jest aktualnym i praktycznym przewodniki

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Prawo rzymskie Kolańczyk

Podręcznik uniwersytecki jest porównaniem omawiany

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentar

W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady:<

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Kolędy polskie dla dzieci

Przygotowany dla dzieci zbiór najpopularniejszych

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Ósme ciało

Ósme ciało to nowoczesna powieść kryminalna, łączą

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

W komentarzu do kodeksu wykroczeń wyczerpująco omó

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Czarny Mag Pierwszy rok Tom 1

Rudowłosa piętnastolatka Ryiah (zwana Ry) i jej br

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz 201

W komentarzu szczegółowo zaprezentowano m.in.:<br/

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo

Komentarz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Kodeks cywilny Edycja Sądowa 2019

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kod

For took: 16.911ms