Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Odliczenia i zwroty w VAT

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o poniesiony koszt p

Autor: Tomasz Krywan

,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski Wolters

Jedenaste wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące:, związków zawodowych;, pracowniczych planów kapitałowych;<br

Autor: Kazimierz Jaśkowski

, Eliza Maniewska, Komentarze,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Hit
Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba

Komentarz stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 16. wydaniu komentarza do kodeks spółek handlowych uwzględniono zmiany

Autor: Kidyba Andrzej

, Andrzej Kidyba, Komentarz,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Hit
Prawo cywilne Zbiór przepisów Wolters

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Stan prawny n

Autor: Seria z paragrafem

,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych

Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.:, dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijnych,, ujęcia w ewi

Autor: Krzysztof Dziadek

,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa. Kazusy obej

Autor: Zając Agata

, Mróz Teresa, Aplikacje Prawnicze 2020,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Hit
Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski

Komentarz do , kodeksu cywilnego , dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materi

Autor: Jerzy Ciszewski

, Piotr Nazaruk, Komentarze,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Hit
Meritum Prawo pracy 2020

17. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pra

Autor: Jaśkowski Kazimierz

,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Prawo dronów bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym

Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych, uwzględniająca krajowe i unijne regulacje prawne. Książka Prawo dronów bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym odpow

Autor: Magdalena Ostrihansky

, Maciej Szmigiero,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Hit
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz Woźnicki

Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje interpretacji pr

Autor: Jerzy Woźnicki

, Komentarze,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Hit
Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej

Książka przeznaczona dla notariuszy i doradców podatkowych, będzie też użyteczna dla pracowników urzędów skarbowych. , Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw podatkowych. W książce zostały wyjaśnione i zobraz

Autor: Wojciech Gonet

, Piotr Marquardt, Michał Stawiński, Biblioteka notariusza,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Hit
Użytkowanie wieczyste skutki prawne wygaśnięcia Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

Książka omawia skutki prawne wygaśnięcia ,użytkowania wieczystego, i jego przekształcenia w ,prawo własności, i jest skierowana do notariuszy, sędziów i referendarzy sądowych, pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin, adwokatów i r

Autor: Biblioteka notariusza

, Helena Ciepła,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Hit
Wzory aktów notarialnych z komentarzem Janeczko dokumenty potrzebne do sporządzania aktów notarialnych

Komentarz wyd. Wolters autorstwa notariuszy będzie stanowił pomoc w pracy notariusza, ułatwi pracę osobom zajmującym się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sporządzania aktów notarialnych. Komentarz zawiera wzory i uwagi do nich wyjaśniające pr

Autor: Edward Janeczko

, Teresa Janeczko, Wiktor Karpowicz, Komentarz Wzory pism,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Hit
Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne przepisy

W książce z prawa budowlanego uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:, z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

Autor: Teksty Ustaw

,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartego na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Komentarz szczegółowo omawia zasady współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatn

Autor: Mateusz Grabiec

, Tomasz Chentosz, Bartosz Korbus, Paweł Wajda, Marcin Wawrzyniak, Komentarze praktyczne,

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Polskie sądownictwo administracyjne zarys systemu

W podręczniku Polskie sądownictwo administracyjne

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji

Komentarz omawia zagadnienia związane z postępowan

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Swoboda wypowiedzi artystycznej Standardy międzyna

Swoboda wypowiedzi artystycznej Standardy międzyna

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Czynniki biologiczne na stanowisku pracy Ocena ryz

Zgodnie art. 222¹ Kodeksu pracy oraz rozporządzeni

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach

Stan prawny na: 29.08.2019 r. W 17. wydaniu zbioru

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Pośród klęsk i zwycięstw

Fascynująca relacja z życia polskiej rodziny, któr

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Zgromadzenie

Chroniąc świat przed złem, strzeż się, by samemu n

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Leksykon VAT 2020 Unimex

Leksykon zostanie wysłany około 27 stycznia 2020 r

Komentarz Odliczenia i zwroty w VAT
Trzeci sort, czyli jak zakończyć wojnę polsko-pols

Wojny polsko-polskiej nie może zakończyć żadna z j